Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie

Škrečko Dušan, OPLC

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
rekreačná chatka dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01T00:00:00
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13T00:00:00
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00
byt zmluva o prevode 2003-12-17T00:00:00
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17T00:00:00
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 4.6.2012
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012
ostatné plochy kúpna zmluva 20.11.2012
garáž kúpna zmluva 20.11.2012
ostatné plochy kúpna zmluva 10.04.2015

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
auto kúpna zmluva 28.08.2015 17590 17590
vklad v peňažnom ústave sporenie 31.12.2016 66000

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.