Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie

Martáková Mária, KPTN

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda dedenie 3.6.1999
záhrada kúpna zmluva 25.7.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.2.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie dohoda 01/2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie, 01/2012 dohoda
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
garáž dedenie dodat.dedičské konanie 3.6.1999 dodatočne prejednané pod Z 2913/14
byt kúpna zmluva 2.11.2015
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 2.11.2015

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu a príjmy manžela 31.12.2016 35 000 eur 35 000 eur
osobné motorové vozidlo úspory z platu 16.12.2016 12 198 eur 12 198 eur
osobné motorové vozidlo úspory z príjmu manžela ( slúži mu na podnikanie) 19.11.2012 17 990 eur 17 990 eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.