Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie

Kováčová Marcela, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpa 27.4.2010

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 15.1.2015 18.200 € 18.200 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.9.2012 2.849,54 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 19.5.2011 - prvá investícia 2.680- eur - nominálna hodnota
peniaze úspory rok 2015, 2016 796,89 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze úspory rok 2015, 2016 9502,70 eur, č. účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013 14.224,-eur
active boun fund - jednorázová investícia dar a úspory rok 2012, 2013 42296,07 eur
hypotekárne záložné listy úspory rok 2014, 2015, 2016 10.000,- eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.