Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie

Šmrholová Ingrid, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.01.2002
bazén výstavba 01.04.2005
rodinný dom výstavba 25.08.2003
garáž výstavba 25.08.2003
trvalé trávne porasty dar od rodičov 19.11.2010
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010
záhrady dar od rodičov 19.11.2010
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010
trvalé trávne porasty dar od rodičov 19.11.2010
trvalé trávne porasty dar od rodičov 19.11.2010
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010
záhrady dar od rodičov 19.11.2010
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010
trvalé trávne plochy dar od rodičov 19.11.2010

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 31.08.2016 37.736 eur
vklad v banke sporenie 31.12.2016 56.000 eur
vklad v banke dar od rodičov 15.12.2010 138.400 eur
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 25.05.2012 51.407 eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.