Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2016 a osvedčenie

Švecová Gabriela, OPLM

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
záhrady darovacia zmluva 27. 02. 2013
záhrady darovacia zmluva 27. 02. 2013
záhrady darovacia zmluva 27. 02. 2013
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 27. 02. 2013
orná pôda darovacia zmluva 27. 02. 2013
záhrady darovacia zmluva 27. 02. 2013
záhrady darovacia zmluva 27. 02. 2013
záhrady kúpna zmluva 25. 09. 2014
záhrady kúpna zmluva 25. 09. 2014
záhrady kúpna zmluva 25. 09. 2014
orná pôda kúpna zmluva 25. 09. 2014
orná pôda kúpna zmluva 25. 09. 2014
orná pôda kúpna zmluva 25. 09. 2014
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
rodinný dom výstavba 2016

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Dopravný prostriedok dar február 2015 15 000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver jún 2015

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.