Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Deák Marko , OPRS

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt č. 3, číslo vchodu 0, 1. poschodie Zmluva o darovaní 12. 11. 2015
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku Zmluva o darovaní 12. 11. 2015

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklady v banke úspory stav v mesiaci máj 2018 16.550 € 16.550 €
vklady v banke úspory stav v mesiaci máj 2018 18.000 € 18.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 22.11.2012 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 23.04.2014 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 23.05.2014 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 03.05.2015 8.000 € 8.000 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
autorská odmena od Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava (za rok 2017 a za rok 2018 ku dňu podania majetkového priznania) 274,34 €
autorská odmena za publikačnú činnosť (Justičná revue) od Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina (za rok 2017 a za rok 2018 ku dňu podania majetkového priznania) 668,15 €