Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Hric Peter, OPZV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 5.9.2013
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 8.4.2015
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 30.7.2015
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 14.3.2017
pozemok - záhrady kúpna zmluva 13.6.2012
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 13.6.2012
pozemok-trvalé trávne porasty kúpna zmluva 29.11.2012
pozemok -ostatné plochy kúpna zmluva 29.11.2012

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 5.1.2010 15890 €
Úspory a vklady na účte v banke úspory z platu a dar rodičov vo výške 17 000,- € zo dňa 14.8.2017 stav k 31.12.2017 24 000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoteka TB 21.7.2015

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

 

 

Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia

 

Záväzkové vzťahy

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoteka TB 21.7.2015