Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Kolcunová Marta, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 27.9.1996
záhrada kúpa 5.9.2000
záhrada kúpa 24.4.2001
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 24.4.2001
byt, garáž kúpa 10.3.2008
zastavaná plocha, záhrada dar 24.10.2012
zastavené plochy a nádvoria kúpa 6.7.2015
záhrady kúpa 6.7.2015
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 12.2.2016

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
motorové vozidlo kúpa september 2011 12 000

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
hypotekárny úver zmluva o úvere 7.3.2008 83 333

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver február 2016
spotrebiteľský úver november 2016
spotrebiteľský úver júl 2017

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
činnosť v JA SR 1 864,00
činnosť na PrF UK Bratislava 99,58