Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Turan Vladimír, USPGP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpa 2001-05-31T00:00:00
dvor dedenie, dar 1980-05-23T00:00:00
dom dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda kúpa,dedenie 1980-05-23T00:00:00
orná pôda dedenie, Kúpa 1980-05-23T00:00:00
záhrada dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
trv. tráv. porasty dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 2009-01-03T00:00:00
ovocný sad dedenie 2009-01-03T00:00:00
orná pôda dedenie 1996-04-15T00:00:00
cesta dedenie 1996-04-15T00:00:00
les dedenie 1996-04-15T00:00:00
les dedenie 1996-04-15T00:00:00
les dedenie 1996-04-15T00:00:00
spoločné priestory kúpa 2001-05-31T00:00:00
zast. plochy kúpa 2012-07-30T00:00:00
zast. plochy kúpa 2012-07-30T00:00:00
záhrady kúpa 2012-07-27T00:00:00
záhrady kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
orná pôda kúpa 2012-07-27T00:00:00
zastavané plochy a nádvoria vydržanie 1990-04-01T00:00:00
záhrady vydržanie 1990-04-01T00:00:00
orná pôda vydržanie 1990-04-01T00:00:00
orná pôda kúpa 2013-04-17T00:00:00
orná pôda kúpa 2013-04-17T00:00:00
orná pôda kúpa 2013-04-11T00:00:00
byt dedenie 21.12.2017
priestor v spolo. častiach domu dedenie 21.12.2017
zast.plochy a nádvoria dedenie 21.12.2017

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
os. automobil Peugeot 5008 kúpa 23.11.2016 20 690 20 690
Fiat Linea kúpa 04.10.2007 466.800 sk 466.800 sk
Úspory na sporožírovom účte úspory zo mzdy 31.12.2017 cca 14 000 € cca 14 000 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
vkladné knižky po sestre v rámci dedičského konania 21.12.2017 celková suma 15.987,55€

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Leasing 23.11.2016

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.