Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Tatič Miroslav, KPKE

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
trojizbový byt kúpa 1996-10-09T00:00:00
garáž kúpa 1998-03-10T00:00:00
chata dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
rodinný dom dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
garáž dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
záhrada dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
záhrada dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
ostatná plocha kúpa 2000-10-24T00:00:00
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23T00:00:00
ostatná plocha kúpa 2002-05-03T00:00:00
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-05-02T00:00:00
orná pôda dedičstvo 2002-05-02T00:00:00
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03T00:00:00
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17T00:00:00
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17T00:00:00
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17T00:00:00
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03T00
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03T00
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03T00
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03T00
chata dedičstvo 2015-09-03T00
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03T00
štvorizbový byt kúpa 2017-01-16T00

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21T00:00:00 480000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2017-12-31 47400 Eur
stavebné sporenie úspory z platu 2014-12-31 9385,-Eur
osobné motorové vozidlo dedičstvo 2015-09-03T00 100,-Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11T00 20900 Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.