Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Marcinová Izabela, OPSN

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt darovacia zmluva zo dňa 15.3.2018 15.03.2018

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze na termínovanom vklade úspory 07.08.2013 7036,39 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
osobný účet č. SK44 0900 0000 0005 2422 2907 22.06.2009 2104,71 €
sporiaci účet č. SK77 0900 0000 00091 2710 6665 13.03.2007 4853,07 €
vkladový účet č. 000000-0075176879-6500 23.12.2008 1678,39 €
terminovaný účet č. SK09 5200 0000 0000 1170 7212 10.12.2009 3485,53 €
terminovaný účet č. SK34 5200 0000 0000 1208 3413 21.07.2010 1882,15 €
terminovaný účet č. SK73 5200 0000 0000 1238 4187 05.01.2011 1137,91 €
terminovaný účet č. SK80 5200 0000 00001338 3258 31.10.2011 1659,99 €
stavebné sporenie č. SK70 8170 0000 0006 5554 2804 21.06.2017 4278,96 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.