Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2017 a osvedčenie

Koteková Monika, OPCA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda dar 20.8.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.8.2009
zastavané plochy a nádvoria dar 20.8.2009
záhrady dar 20.8.2009
rodinný dom dar 20.8.2009
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008
orná pôda kúpna zmluva 22.1.2008

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31.12.2017 14.632,46 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 21.462,37 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 1.281,08 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 26.127,17 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 9.330,14 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 311,84 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 18.643,89 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 1.175,23 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 11.014,51 €
peniaze úspory z platu 31.12.2017 8.825,48 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.