Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2018 a osvedčenie

Borodovčáková Ľudmila, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpa 31.05.1999
pozemok dedičstvo 15.10.2018
lesný pozemok dedičstvo 15.10.2018
zastavaná plocha a nádvorie,záhrada, vodná plocha dedičstvo 15.10.2018
lesný pozemok dedičstvo 15.10.2018
ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 15.10.2018
ostatná plocha, orná pôda dedičstvo 15.10.2018
orná pôda,TPP dedičstvo 15.10.2018
TPP dedičstvo 15.10.2018

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory z platu 31.12.2011 6O.OOO,-
úspory z platu 31.12.2017 20.OOO,-
úspory z platu a dôchodku manžela 31.12.2017 12.000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
leasing motorového vozidla 24.3.2015
leasing - splátka
ukončenie leasingu a odpredaj vozidla leasingovej spoločnosti

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.