Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2018 a osvedčenie

Hruška Milan , OPVK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 6.9.2013
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
bežný bankový účet 2015 2400
sporiaci bankový účet 2017 3400
vkladná knižka dieťaťa september 2016 1380
stavebné sporenie 9.4.2014 4500
stavebné sporenie dieťaťa 28.12.2015 2800
doplnkové dôchodkové sporenie 18.1.2013 2342
zbrane (lovecké, krátka) 2007 - 2018 4500

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.