Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2018 a osvedčenie

Župík Tomáš, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
nebytový priestor a pozemok patriaci k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017
pozemky (zastavané plochy a nádvoria) priľahlé k bytu č. 30 v bytovom dome kúpna zmluva 23.01.2017

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
os. mot. vozidlo zn. OPEL Astra Cosmo 1.4 kúpna zmluva 18.03.2013 17.600 Eur 17.600 Eur
peniaze na účte v banke úspory zo mzdy 31.12.2018 22.700 Eur 22.700 Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 08.06.2016

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.