Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2018 a osvedčenie

Jarabinský Jaroslav, OPSL

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt zmluva o prevode vlastníctva 06.10.1999
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 06.02.2003
garáž kúpna zmluva 15.03.2001
ostatné plochy kúpna zmluva 22.10.2007

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4231,78 4231,78 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4461,69 € 4461,69 €
peniaze úspory z platu 31.12.2018 4461,69 € 4461,69 €
peniaze darovacia zmluva 31.12.2018 3314,07 € 3314,07 €
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 6/2017 19201,00 € 19201,00

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.