Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Tatarka Roman, OPMT

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 121.000,-€ 121.000,-€
zastavané plochy a nádvoria Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 3.000,-€ 3.000,-€
záhrady Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 8.000,-€ 8.000,-€
trvalé trávnaté porasty Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 3.500,-€
trvalé trávnaté porasty Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 3.500,-€
zastavané plochy a nádvoria Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 3.500,-€
rodinný dom Dohoda o vysporiadaní BSM 2011 150.000,-€ 100.000,-€
záhrady dar 1992 3.000,-€ 0,-€
záhrady dar 1992 3.000,-€ 0,-€
zastavané plochy a nádvoria dar 1992 3.000,-€ 0,-€
zastavané plochy a nadvoria dar 1992 3.000,-€ 0,-€
rodinný dom dar 1992 50.000,-€ 0,-€
rekr. chata dar 1992 40.000,-€ 0,-€
orná pôda dedičstvo 2006 5.000,-€ 0,-€
byt kúpa 2019 106.000,-€

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
účet SLSP,a.s. úspory z platu a príjem z nájmu zdaňované manželkou 31.12.2019 211.747,-€
VK SLSP úspory matky 31.12.2019 3.812,-USD
VK SLSP úspory matky 31.12.2019 19.110,-€
VK SLSP úspory matky 31.12.2019 7,-USD

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.