Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Martinovič Vladimír, OPNO

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom výstavba december 2010 200.000,- € 200.000,-€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva december 2004 4.818,-SK 4.818,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva december 2004 3.313,-Sk 3.313,-Sk
trvalé trávne porasty kúpna zmluva december 2004 869,-Sk 869,-Sk

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Zariadenie rodinného domu kúpne zmluvy, zmluvy o dielo 2008-2011 25.000,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 08. 03. 2012 13.500,-€
vklad v peňažnom ústave úspory s platu k 31. 12. 2018 30.529,24,-€
Motorové vozidlo kúpna zmluva 05. 10. 2018 38.500,- €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.