Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Tatič Miroslav, KPKE

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
trojizbový byt kúpa 1996-10-09T00:00:00 14 324 Sk
garáž kúpa 1998-03-10T00:00:00 130 415 Sk
chata a pozemok dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 31 106 Sk
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 .
rodinný dom a nižšíe uvedené pozemky s garážou dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 110 599 Sk
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 .
garáž dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 .
zastavaná plocha dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 .
záhrada dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 .
záhrada dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 .
ostatná plocha kúpa 2000-10-24T00:00:00 36 800 Sk
zastavaná plocha kúpa 2001-09-23T00:00:00 7 600 Sk
ostatná plocha kúpa 2002-05-03T00:00:00 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 334,7 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 227 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 227 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-05-02T00:00:00 30 Sk
orná pôda dedičstvo 2002-05-02T00:00:00 30 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2000-05-03T00:00:00 830 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17T00:00:00 210,2 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17T00:00:00 210,2 Sk
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2003-12-17T00:00:00 210,2 Sk
lesné pzemky dedičstvo 2015-09-03T00 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03T00 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03T00 117,5 Sk
lesné pozemky dedičstvo 2015-09-03T00 2,47 Sk
chata a pozemok dedičstvo 2015-09-03T00 21 000 Eur
ostatná plocha dedičstvo 2015-09-03T00 .
štvorizbový byt kúpa 2017-01-16T00 80 000 Eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21T00:00:00 480 000,-Sk
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2019-12-31 69 302 Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11T00 20 900 Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.