Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Servická Lenka, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci marec 2019-súčasnosť 60.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.9.2019 70.000,- eur
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 22.9.2019 13.017,60 eur
záhrada dedenie 22.9.2019 6.182,40 eur
rodinný dom dedenie 22.9.2019 12.000,- eur
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 22.9.2019 12.845,15 eur
záhrada dedenie 22.9.2019 17.106,85 eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 15,- eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. 17.000,- eur zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.9.2008, 14.6.2017
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 5.100,- eur zmluva 28.2.2012
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2.060,- eur zmluva 25.5.2015
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2.500,- eur zmluva 9.6.2015
životné poistenie NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. 5.600,- eur zmluva 17.5.2006

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.