Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Preták Marek, OPLC

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 15.08.2012 +
záhrady kúpna zmluva 15.08.2012 +
záhrady kúpna zmluva 28.08.2012 spolu 5 000 €
rodinný dom kúpna zmluva 29.05.2013 +
garáž kúpna zmluva 29.05.2013 +
pozemok kúpna zmluva 29.05.2013 +
pozemok kúpna zmluva 29.05.2013 spolu 210 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 17.04.2013 +
záhrady kúpna zmluva 17.04.2013 spolu 5 000 €
byt kúpna zmluva 27.03.2018 90 000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory 2012 15000 €
finančné prostriedky prijatie daru 2017 70 000 €
osobné motorové vozidlo AUDI A1 kúpa 10.03.2018 9 700 €
finančné prostriedky prijatie daru 11.02.2019 50 000 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
starobné dôchodkové sporienie II. pilier sporenie od 25.09.2014 9 346,36 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
zbrane - pištol, revolver, guľovnica opakovacia, guľový dvoják, guľovnica jednovýstrelová, brokovnica, príslušenstvo k zbraniam (puškohľady) 05.09.2012 17000€

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinanc 12.04.2016
hypotekárny úver 27.03.2018

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.