Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Hruška Milan, OPVK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 12.6.2019 21500 Eur 21500 Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
bankové účty 2015 15355
vkladné knižky detí september 2016 3560
stavebné sporenie dieťaťa 28.12.2015 3230
doplnkové dôchodkové sporenie 18.1.2013 2495
zbrane (lovecké, krátka) 2007 - 2019 5000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
dlh z kúpnej ceny bytu 12.6.2019

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.