Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Klučka Jaroslav, OPNZ

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom dedičstvo 1988-06-01T00:00:00
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 1988-06-01T00:00:00
záhrady dedičstvo 1988-06-01T00:00:00
orná pôda vydržanie 1998-01-26T00:00:00
ostatná plocha kúpna zmluva 2019-07-09T00 2600

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 19.04.2013 9.900,- 9.900,-
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 14.09.2018 37.639,- 37.639,-
bežný účet v banke založenie 31.12.2020 17.720,- 17.720,-
bežný účet v banke založenie 31.12.2020 9.252,- 9.252,-

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.