Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Koteková Monika, OPCA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda dar 20.8.2009 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.8.2009 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.8.2009 1.300 €
záhrady dar 20.8.2009 1.900 €
rodinný dom dar 20.8.2009 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008 200 €
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 22.1.2008 1.000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31.12.2020 16.979,75 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 26.622,27 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 19.592,47 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 15.011,22 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 19.855,46 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 3.753,86 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 6.806,77 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 33.989,08 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 1.708,19 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 14.270,34 €
peniaze úspory z platu 31.12.2020 6.781,89 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.