Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Machaj Martin, OPDK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 21. 08. 2008 0 21.576,05 eur
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 58.636,50
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 11.997,93
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 10.644,78
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 1.894,41
Rozostavaný rodinný dom zhotovenie 23. 03. 2020 0 50.229,81

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze na účtoch úspory z platu a úverov 31. 12. 2019 0 27.908,62 eur
motorové vozdilo kúpa 08. 02. 2017 0 21.000,- eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 11. 03. 2015
hypotekárny úver 11. 10. 2018
VÚB pôžička na investíciu do domácnosti 29. 04. 2019
Hypotekárny úver 06. 11. 2020

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.