Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Stopková Eva, OPCA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva a dohoda o vyporiadaní BSM 1998-10-02T00:00:00
záhrady kúpna zmluva a dohoda o vyporiadaní BSM zo dňa 02.10.1998 1998-10-02T00:00:00
rodinný dom kúpna zmluva a dohoda o vyporiadaní BSM z 02.10.1998 1998-10-02T00:00:00 734.089 Kčs
rozost.príst.kotolne k RD prístavba 31.12.2012 2.000 €
zast. plochy a nádvoria kúpna zmluva 29.07.2015
zast. plochy a nádvori kúpna zmluva 29.07.2015
chatka kúpna zmluva 29.07.2015 25.000 €
zast. plochy a nádvoria darovacia zmluva 30.09.2015
byt + spoločné časti a spol. zariadenia domu dedičstvo 22.10.2020 10.000 10.000
zast. plochy a nádvoria dedičstvo 22.10.2020 52,00 52,00
zast. plochy a nádvoria dedičstvo 22.10.2020 226,65 226,65
garáž dedičstvo 22.10.2020 3.000 3.000

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31.12.2020 120.000,--
peniaze dedičstvo 22.10.2020 549,79 549,79
peniaze dedičstvo 22.10.2020 6.327,39 6.327,39
peniaze dedičstvo 22.10.2020 1.416,34 1.416,34
peniaze dedičstvo 22.10.2020 1.897,72 1.897,72

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.