Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Slaninková Veronika, OPZA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Dom darovacia zmluva 27.09.2019 70000 Eur 0
Orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 39,30 Eur 0
Zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 27.09.2019 12,11 Eur 0
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 0,08 Eur 0
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 12,65 Eur 0
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 167,32 Eur 0
Orná pôda darovacia zmluva 27.09.2019 54,79 Eur 0
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 3,41 Eur 0
Trvalý trávny porast darovacia zmluva 27.09.2019 3,69 Eur 0
Lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 6130,74 Eur 0
Lesný pozemok darovacia zmluva 27.09.2019 196,74 Eur 0

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Vklady v peňažnom ústave sporenie 07.06.2018 14 110,33 Eur 14 110,33 eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.