Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Kováčová Marcela, OPBB

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 15.1.2015 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
podielové listy - KOP 28.9.2012 - prvá investícia + úspory 4.113,91 eur - nominálna hodnota
podielové listy - DOP 19.5.2011 - prvá investícia + úspory 4.168,24 eur - nominálna hodnota
peniaze 2020 88,67 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze úspory rok 2018,2019, 2020 + predaj hypotekárnych záložných listov 23.832,05 eur, č. účtu: 2672053358/0200
podielové listy - ABF dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 19.008,66 -eur - nominálna hodnota
termínovaný vklad úspory 2020 1.891,29 eur, č. účtu SK59 0200 0000 0030 3003 2699

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.