Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Škrečko Dušan, OPLC

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04T00:00:00-13.10.2008 26 555,14 € cena spolu
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 2008-12-04T00:00:00-13.10.2008 26 555,14 € cena spolu
rekreačná chatka dedičstvo, darovanie 2008-12-04T00:00:00-13.10.2008 26 555,14 € cena spolu
ostatné plochy kúpna zmluva 2008-10-01T00:00:00 0 1 616,54 €
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13T00:00:00 0 122,84 €
ostatné plochy kúpna zmluva 2010-05-13T00:00:00 0 49,8 €
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 174,54 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 174,54 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 174,54 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 81,20 € 0
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 0,82 € 0
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
zastavané plochy kúpna zmluva 2007-02-12T00:00:00 cena spolu 1,64 €
byt zmluva o prevode 2003-12-17T00:00:00 cena spolu 488,25 €
nebytový priestor zmluva o prevode 2003-12-17T00:00:00 cena spolu 488,25 €
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 47,07 € 0
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 4 722,76 € 0
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 944,62 € 0
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 83,91 € 0
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
orná pôda dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 3 603,13 € cena spolu
orná pôda dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 3 603,13 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 3 603,13 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 277,10 € 0
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 137,36 € 0
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 32,41 € 0
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 4.6.2012 29,68 € 0
zastavané plochy kúpna zmluva 20.11.2012 cena spolu 8 000 €
ostatné plochy kúpna zmluva 20.11.2012 cena spolu 8 000 €
garáž kúpna zmluva 20.11.2012 cena spolu 8 000 €
ostatné plochy kúpna zmluva 10.04.2015 0 720 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklad v peňažnom ústave sporenie 31.12.2020 76 000 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 31.12.2020 39 954,48 €
auto - M1 - KIA Xcced kúpna zmluva 26.02.2020 21 978 € 21 978 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.