Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Deák Marko, OPRS

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom, budova bez označenia súpisným číslom a pozemky Kúpna zmluva 15.04.2020 100.000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 21.02.2020 20.000 € 20.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 13.03.2020 35.000 € 35.000 €
Dar peňažných prostriedkov darovacia zmluva 20.10.2020 10.000 € 10.000 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklady v banke úspory k 31.01.2021 15.895,55 € 15.895,55 €
vklady v banke úspory k 31.01.2021 21.005,24 € 21.005,24 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 22.11.2012 12.000 € 12.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 23.04.2014 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 23.05.2014 15.000 € 15.000 €
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke proti Jele Deákovej zmluva o pôžičke 03.05.2015 8.000 € 8.000 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
autorská odmena od Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava 41,31 €
autorská odmena za publikačnú činnosť (Justičná revue) od Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, Bratislava 1.247,57 €