Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Dzurenda Ján, KPPO

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005 2 900 000 Sk
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011 8000 eur
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07 50€
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10 50€
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10 50€
spoločné nehnutelnosti dedenie-25D/15/2020-54 13.3.2020 asi 10€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi 500€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi100
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi 100
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D15/2020 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D15/2020 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25/D15/2020 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi 50€
sploločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020/ 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi150€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 13.3.2020 asi150€

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklady v peňažnom ústave úspory 58234€
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory 20000eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
nájom bytu na ul 17.novembra č.116 Prešov 8.7.2015

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.