Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Hudák Marcel, OPPP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt Kúpna zmluva 27.11.2013 54 000,- €
orná pôda Dedičstvo 20.06.2016 729,30 € spolu za NHV v k.ú. Trhovište
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 20.06.2016
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016 3 923,05 spolu za NHV v k.ú. Moravany
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 20.06.2016
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 20.06.2016
rodinný dom Kúpna zmluva 03.07.2019 5 000,- € spolu za NHV na LV č. 687 v k.ú. Trhovište 5 000,- €
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 03.07.2019
orná pôda Kúpna zmluva 03.07.2019

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 17.7.2017 7 490,- € 7 490,- €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2020 cca 20 000,- cca 20 000,-

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 25.5.2017

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.