Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Kandera Jozef, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06T00:00:00 930 000,-Sk
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06T00:00:00 70 000,-Sk
Byt kúpna zmluva 1999-04-14 30 000,-Sk

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02T00:00:00 37 600,- €
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory úspory z platu 31.12.2012 15 154,-€ 15 154,-€
úspory úspora z platu 15.09.2018 11 311,-€ 11 311,-€
SPORO GLOBAL RENTA kúpa 22.072019 8 226,-€ 8 000,-€
úspory úspory z platu neviem 8 358,-€ 8 358,-€
úspory úspory z platu neviem 8 600,-€ 8 600,-€
úspory úspory z platu neviem 7 000,-€ 7 000,-€
Kombi vklad úspory z platu neviem 2 000,-€ 2 000,-€
platba od matky Emílie Kanderovej predaj pozemkov 22.10.2020 11 805,50 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
úver na bývanie január 2007

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.