Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie

Kolcunová Marta, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 27.9.1996 160 eur
záhrada kúpa 5.9.2000 1 333 eur
záhrada kúpa 24.4.2001 1 000 eur
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 24.4.2001 40 000 eur
byt, garáž kúpa 10.3.2008 171 666 eur
zastavaná plocha, záhrada dar 24.10.2012 3 600 eur
zastavené plochy a nádvoria kúpa 6.7.2015
záhrady kúpa 6.7.2015 10 000 eur
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 12.2.2016 25 000 eur
rozostavaná stavba - prístvba k rodinnému domu vlastná výstavba 2013 29 000 29 000

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
motorové vozidlo kúpa december 2018 59 000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver február 2016
spotrebiteľský úver november 2016
spotrebiteľský úver júl 2017
spotrebiteľský úver apríl 2018
spotrebiteľský úver december 2018
pôžička od fyzickej osoby december 2018
spotrebiteľský úver september 2019
hypotekárny úver marec 2008

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
skúšobná činnosť a prednášky v JA SR 1 720,00