Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Gallová Jana, KPBB

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom kúpa, 10 r. hypot.úver; geom. plán v r. 2014 13.3.2001 36513 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.3.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.3.2001
záhrady -II- 13.3.2001
záhrady -II- 13.3.2001
záhrady -II- 13.3.2001
záhrady -II- 13.3.2001
záhrady -II- 13.3.2001
zastavané plochy a nádvoria -II- 13.3.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa, geom.plán v r. 2014 4.11.2013 3344 €
zastavané plochy a nádvoria -II- 4.11.2013
záhrady kúpa 21.11.2005 770 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa v r.2001, zmena geom.plánom v r. 2015 13.03.2001
budova bez súp.čísla - záhr.sklad výstavba v r. 2015 01.07.2015 10000 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 50 € 50 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 21 € 21 €
trvalé trávne porasty darovanie od matky 14.09.2021 10 € 10 €
orná pôda darovanie od matky 14.09.2021 516 € 516 €
ostatná plocha darovanie od matky 14.09.2021 5 € 5 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
motorové vozidlo kúpa ojazdeného vozidla 7/2012 10 700 €
motorové vozidlo kúpa 15.11.2018 24 264,30 €
motorové vozidlo kúpa 25.03.2021 15 790 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory uložené v banke nasporené z platov do 31.12.2021 91 135 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
stavebný úver 27.02.2020
nájom garsonky 26.07.2014

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
Publikačná činnosť pre vydavateľstvo Wolters Kluwer SR,s.r.o. Mlynské Nivy 48, 921 09 Bratislava 2 honorár netto 118,51 €
Justičná akadémia SR, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok netto 266,73 €