Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Slezák Juraj, KPBB

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpna zmluva 29.12.2009 69.109,-EUR
záhrady kúpna zmluva 1.7.2005 32.530,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 92,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 14,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 2,- EURA
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 32,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 12,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 31,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 5,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 122,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 2,-EURA
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 53,-EUR
orná pôda dedičstvo 8.8.2007 210,-EUR
orná pôda dedičstvo 8.8.2007 1.180,-EUR
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
záhrady dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
záhrady dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
orná pôda dedičstvo 21.9.2006 2,-EURA
orná pôda dedičstvo 21.9.2006 2,-EURA
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
ostatné plochy dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 10,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 17,-EUR
ostatné plochy dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 1,-EURO
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 9,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 8,-EUR
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006 2,-EURA
záhrada kúpna zmluva 16.9.2011 45.000,-EUR
ostatné plochy kúpna zmluva 29.5.2012 1.582,-EUR
záhrada kúpna zmluva 09.07.2015 27.922,-EUR
rodinný dom výstavba od 6/2017 250.000,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 46,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 22,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 29,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 10,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 79,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 46,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 16,-EUR
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 1,-EURO
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 05.12.2016 1,-EURO

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
motorové vozidlo kúpa 19.1.2009 13.942,-EURO

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Uspory cca 10.000,-Eur
vklad na účet od sestry vysporiadanie dedičstva 07.10.2021 10.437,-Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
splátkový úver 30.04.2015,navýšenie 19.12.2019
splátkový úver 29.6.2016

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.