Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Kováčová Marcela, OPBB

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 10.08.2021 23.799 eur 23.799 €
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
peniaze 2021 168 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze úspory rok 2018,2019, 2020, 2021 437,99 eur, č. účtu: 2672053358/0200
termínovaný vklad úspory 2020 2.049,71 eur, č. účtu SK59 0200 0000 0030 3003 2699
peniaze 2021 16.660,54 eur, č. účtu SK18 0200 0000 0044 6491 1951
peniaze 2021 390,01 eur, č. účtu SK40 0200 0000 0044 8386 8653
peniaze úspory za rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 15.912,42 eur, č. účtu SK27 5900 0000 0028 4071 0004

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
zmluva o rezervácii 22.06.2021
zmluva o rezervácii 22.06.2021

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.