Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Medveďová Katarína, OPBR

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpna zmluva 13.04.2006 750.000,- Sk
byt kúpna zmluva 14.10.2011 30.000,-€
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2 kúpna zmluva 14.10.2011 s bytom
byt kúpna zmluva 27.10.2017 60.000,-€ 60.000,- €
pozemok - zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 27.10.2017 s bytom
pozemok kúpna a darovacia zmluva 27.12.2018 450,-€ 450,-€
pozemok kúpna zmluva 21.08.2019 350,-€ 380,-€
pozemok zámenná zmluva 11.01.2021 840,-€ zámena
pozemok kúpna zmluva 18.08.2021 8.000,-€ 8.226,40€
pozemok kúpna zmluva 01.07.2021 3.900,-€ 3.900,60€

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peňažné prostriedky predaj domu 02.09.2021 83.500,-€ 83.500,-€
peňažné prostriedky zámená zmluva Beňuš 22.06.2021 9.300,-€ 9.276,-€
peňažné prostriedky dar 08.12.2021 3.500,-€ 3.500,-€
peňažné prostriedky úspory 1-12/2021+minulé roky 15.000,-€ 15.000,-€

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory úspory 1-12/2021 20.000,- 20.000,-

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 27.09.2017
hypotekárny úver 18.06.2018

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.