Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Hruška Milan, OPVK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 12.6.2019 21500 Eur 21500 Eur
orná pôda, TTP, záhrada, ZPN, ostatná plocha Kúpna zmluva 28.9.2021 19500 Eur 19500 Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
úspory od 2015 15500
úspory deti od september 2016 7800
stavebné sporenie - deti 28.12.2015 4500
doplnkové dôchodkové sporenie 18.1.2013 2784
zbrane od 2007 6500

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
dlh z kúpnej ceny bytu 12.6.2019
dlh z kúpnej ceny pozemkov 28.9.2021

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.