Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Lénárt Tibor, KPNR

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda kúpna zmluva 20.11.2008 250.000 SK
orná pôda kúpna zmluva 20.11.2008 250.000 SK
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 30.07.2013
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 30.07.2013
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 30.07.2013
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 30.07.2013
prístrešok na garáž výstavba 23.07.2013 5.200 €
rodinný dom výstavba 23.07.2013 132.000 €
rodinný dom výstavba 23.07.2013 132.000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 36.380 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 79.360 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 159.845,18 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 7.532 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 13.826,6 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 20.804,46 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 1.388,04 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 33.021,225 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 4.729,02 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 3.660 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 7.510,48 € -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 12.174.61 € -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 6.300 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 31.600 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 74.540 € -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 202.149,41€ -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 19.660 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 26.699,41 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 4.407,873 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 780 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 780 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 2.060 € -
orná pôda darovanie 11.02.205 74.520 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 3.640 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 9.100 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 17,980 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 48.440 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 30.240 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 10.940 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 10.940 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 15.870 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 7.800 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 223.33 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 343,33 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 102.610 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 440,48 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 8898,33 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 2060 € -
trvalé trávne porasty darovanie 11.02.2015 53.583,33€ -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 6.691.66 € -
trvalé trávne porasty darovanie 11.02.2015 168.583,33€ -
byt kúpna zmluva 09.09.2021 155.500 155.500
garázové stojisko kúpna zmluva 09.09.2021 21.000 21.000

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Mercedes Benz GLC 220 CDI darovacia zmluva 10.11.2020 24.000 0
vklad v banke zárobok do 31.12.2021 13.700,29 13.700,29
interierové hodiny ATMOS darovanie 15.03.2019 6.800 6.800
finančná hotovosť darovacia zmluva 05.11.2021 12.000 12.000
finančná hotovosť úspora zo zárobku 31.12.2021 2.600 2.600
kuchynská linka kúpna zmluva 03.12.2021 11.290 11.290

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný dôchodkový účet II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona 31.12.2021 37.787,46,73 41.717,37
osobný účet dôchodkových dávok III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie 31.12.2021 1.875,49 1.875,49

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.