Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Šmrholová Ingrid, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.01.2002 5116 eur
bazén výstavba 01.04.2005 10 000
rodinný dom výstavba 25.08.2003 100 000
garáž výstavba 25.08.2003 7 000
trvalé trávne porasty dar od rodičov 19.11.2010 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010 20 000
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010 90 eur
záhrady dar od rodičov 19.11.2010 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010 100 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 19.11.2010 630 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 19.11.2010 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010 20 000 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010 90 eur
záhrady dar od rodičov 19.11.2010 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 19.11.2010 100 eur
trvalé trávne plochy dar od rodičov 19.11.2010 630 eur
trvalé trávne porasty Kúpa 11.8.2017 1 800
byt kúpa 06.02.2019 231 101
2 garážové státia kúpa 06.02.2019 34 000
orná pôda kúpa 12.03.2019 42 281

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 31.08.2016 37.736 eur
vklad v banke dar od rodičov 15.12.2010 138.400 eur
osobné motorové vozidlo Lexus RX 450h kúpa 19.03.2021 62 890 eur
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 06.06.2019 41.652 eur
vklad v banke darovacia zmluva 23.07.2020 100.000 eur
vklad v banke sporenie 31.12.2021 96 200 eur
osobné motorové vozidlo Toyota Yaris Cross kúpa 29.11.2021 25 050 eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.