Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Servická Lenka, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci marec 2019-súčasnosť 70.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.9.2019 70.000,- eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.9.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.9.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.9.2019 15,- eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.9.2008, 14.6.2017 35.000,- eur
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zmluva 28.2.2012 5.173,- eur
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 25.5.2015 2.652,- eur
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 9.6.2015 8.227,- eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.08.2020 2.666,66 eur
výplata plnenia z poistnej zmluvy NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. uzatvorenej dňa 17.05.2006 zmluva 17.11.2020 5.107,87 eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom súp. č. 163 zapísané na liste vlastníctva č. 8, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 59, 60 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019 zmluva 10.02.2022 814,58 eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.