Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Ščerbák Štefan, OPPO

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
chalupa, záhrada, orná darovanie 12.09.1994 13 600 Eur -
pôda vydržanie 332 Eur
ostatná plocha dedenie 1996 25 Eur
lesné pozemky dedenie 1996 2046 Eur
lesné pozemky vydržanie 1996 19 Eur
lesné pozemky vydržanie 1996 34 Eur
záhrada dedenie 02.09.2010 85 Eur
zastavané plochy a nádvoria dedenie 02.09.2010 500 Eur
trvale trávne porasty dedenie 16.07.2010 2 Eur
trvalý trávny porast a zastavané plochy a nádvorie kúpa 01.01.2005 14 000 Eur
rodinný dom výstavba 2006 180 000 Eur
lesné pozemky vydržanie 2014 238 Eur
orná pôda kúpa 23.09.2020 224,93 Eur 224,93 Eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
OMV kúpa 11.02.2013 15.000,- Eur 15.000,Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.