Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Kostrejová Michaela, OPVT

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom, záhrada, zastavená plocha a nádvorie dedičstvo 25.4.2001 9.128,33 eur -
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 245,21 eur -
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 441,85 eur -
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 248,74 eur -
orná pôda, lesný pozemok, trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 109,10 eur -
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 1,33 eur -
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 3,50 eur -
záhrada dedičstvo 19.11.2011 212,15 eur -
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 4,15 eur -
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 5,73 eur -
lesný pozemok dedičstvo 19.11.2011 135,60 eur -
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 7,32 eur -
trvalý trávny porast dedičstvo 19.11.2011 0,04 eur -
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 525,87 eur -
trvalý trávny porast, orná pôda dedičstvo 19.11.2011 71,82 eur -
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 72,37 eur -
ostatná plocha dedičstvo 19.11.2011 2,40 eur -
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 178,94 eur -
lesné pozemky, ostatné plochy dedičstvo 19.11.2011 82,94 eur -
orná pôda dedičstvo 19.11.2011 0,09 eur -

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
- - - - -

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklad v peňažnom ústave zmluva o stavebnom sporení 30.1.2014 - 8.007,26 eur
úhrada splátky kúpnej ceny bytu zmluva o budúcej zmluve 9.3.2021 - 18.240 eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
- - -

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotéka manželov 3.9.2019

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.