Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Dudášová Borošová Dagmar, OPPP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.09.2015 132.000,- €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 31,235 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 137,85 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 49,51 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 117,52 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 203,70 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 49,70 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 40,94 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 72,90 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 87,32 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 76,85 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 37,04 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 92,17 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 72,34 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 40,62 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 20,40 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 235,67 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 242,36 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 46,10 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 19,54 €
záhrada dedenie 18.06.2019 886,- €
orná pôda dedenie 18.06.2019 2.179,65 €
orná pôda dedenie 18.06.2019 2.066,40 €
orná pôda dedenie 18.06.2019 191,10 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 81,54 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 1.392,51 €
orná pôda dedenie 18.06.2019 128,49 €
orná pôda dedenie 18.06.2019 87,08 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 747,42 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 4.177,80 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 291,72 €
záhrada dedenie 18.06.2019 1,91 €
orná pôda, trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 376,45 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 24,85 €
lesný pozemok dedenie 18.06.2019 33,75 €
záhrada dedenie 18.06.2019 8,53 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 1,66 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 10,50 €
trvalý trávny porast dedenie 18.06.2019 31,57 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 06.06.2013 12.154,- €
vklady na účtoch vlastné úspory 31.12.2021 12.010,16 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz 2021 10.706,66 €
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení 2021 32.641,58 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
doplnkové dôchodkové sporenie -DDS Tatra banky, a.s. k 31.12.2021 4.363,57 €
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 2020 2.794,16 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 10.09.2015

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.