Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Mišenčík Martin, OPPP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
záhrady kúpna zmluva 16.7.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpna znluva 16.7.2012
záhradkárska chata kúpna zmluva 16.7.2012
ostatné plochy kúna zmluva 16.7.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.7.2012
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 20.1.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 20.1.2015
záhrady kúpna zmluva 20.1.2015
rodinný dom kúpna zmluva 20.1.2015
garáž kolaudácia 14.12.2018
zastavaná plocha a nádvorie zmena účelu existujúceho pozemku - garáž

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
OMV - Opel Zafita Tourer kúpna zmluva 12.06.2020 13.000, - Eur 14.956,- Eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vlastné úspory bežný účet 31.12.2020 11.945,34
dôchodkové sporenie 31.12.2020 22.795,84

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
úver 19.12.2014
úver 26.5.2015
úver 19.12.2014
úver 25.4.2016
úver 19.4.2018
spotrebiteľský úver 29.06.2020

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

 

 

Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia