Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Dobešová Eva, OPZA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom darovacia zmluva 20.2.2003 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 20.2.2003 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 8.9.2015 734

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný automobil kúpa 17.8.2018 17 600

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
podielový fond TAM-PHF sporenie 31.12.2020 16.360
podielový fond TAM-REF sporenie 31.12.2020 25.000
podielový fond TAM-DDFP sporenie 31.12.2020 7.900
úspory plat, sporenie 31.12.2020 11.000

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.