Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Boboková Paulovičová Vlasta, OPPD

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
1. byt kúpna zmluva 2011-03-17T00:00:00 95 170
2.garáž kúpna zmluva 26. 8. 2013 23 000
3. poz. záhr. darovacia zmluva 31. 8. 2017
4.poz. zast. plocha darovacia zmluva 31. 8. 2017
5. pozem. zahrad. darovacia zmluva 31. 8. 2017
6. poz. ZPN darovacia zmluva 31. 8. 2017
7.poz. ZPN darovacia zmluva 31. 8. 2017
8. dom darovacia zmluva 31. 8. 2017
9.garáž darovacia zmluva 31. 8. 2017 pol. 3 až 9 cca 30 000
10.poz.orná pôda darovacia zmluva 31. 8. 2017 7,9335
11. orna pôda darovacia zmluva 31.8.2017 39,36
12.tráv. porast darovacia zmluva 31.8.2017 3,3228
13. orná pôda darovacia zmluva 31.8.2017 19,4955
14. zastavaná plocha kúpna zmluva 7. 6. 2021 body 14 - 18:18 256 E
15. zastavaná plocha kúpna zmluva 7. 6. 2021 body 14 - 18: 18 256
16. záhrada kúpna zmluva 7. 6. 2021 body 14 - 18: 18 256 €
17. trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 7. 6. 2021 body 14 - 18: 18 256 €
18. chalupa kúpna zmluva 7. 6. 2021 body 14 - 18: 18 256 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
auto VW Touareg kúpna zmluva 22. 7. 2013 49 690

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
podielové fondy úspory k 31. 12. 2021 6578
termínovaný účet úspory k 31. 12. 2021 30 160
garantované certifikáty úspory k 31. 12. 2021 40 500
peniaze na účte úspory k 31. 12. 2021 73 000
peniaze na účte úspory k 31. 12. 2021 18 000

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.