Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie

Tatič Miroslav, KPKE

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
trojizbový byt , BSM kúpa 1996-10-09T00:00:00 14 324 Sk
garáž , BSM kúpa 1998-03-10T00:00:00 130 415 Sk
chata a pozemok , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 31 106 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00 110 599 Sk
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
garáž, 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
zastavaná plocha , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
záhrada , 2/10 dedičstvo 1997-02-27T00:00:00
ostatná plocha , 1/3 kúpa 2000-10-24T00:00:00 36 800 Sk
zastavaná plocha , BSM kúpa 2001-09-23T00:00:00 7 600 Sk
ostatná plocha , BSM kúpa 2002-05-03T00:00:00 23 400 Sk
trvalý trávnatý porast , 2/60 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 334,7 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 227 Sk
orná pôda , 2/60 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 227 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda , 4/10 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
trvalý trávnatý porast , 4/10 dedičstvo 2002-09-17T00:00:00 1 900 Sk
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02T00:00:00 30 SK
orná pôda , 1/96 dedičstvo 2002-05-02T00:00:00 30 Sk
trvalý trávnatý porast , 12/384 dedičstvo 2000-05-03T00:00:00 830 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17T00:00:00 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17T00:00:00 210 Sk
trvalý trávnatý porast , 1/16 dedičstvo 2003-12-17T00:00:00 210 Sk
lesné pzemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03T00 117,5 Sk
lesné pozemky, 1/10 dedičstvo 2015-09-03T00 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/10 dedičstvo 2015-09-03T00 117,5 Sk
lesné pozemky , 1/768 dedičstvo 2015-09-03T00 2,47 Sk
chata a pozemok , 6/10 dedičstvo 2015-09-03T00 21 000 Sk
ostatná plocha , 6/10 dedičstvo 2015-09-03T00
štvorizbový byt , BSM kúpa 2017-01-16T00 80 000 Eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-21T00:00:00 480 000,-Sk
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-03-11T00 20 900 Eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory , BSM plat manželov 2021-12-31 98 600 Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.