Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Kotrusová Adela, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
3-izbový byt darovanie od rodičov 1998-04-29T00:00:00 9410 Eur
záhrada dedenie 06.10.2022 500
zastavaná plocha a nádvoria dedenie 06.10.2022 100
zastavané plochy a nádvoria dedenie 06.10.2022 100
zastavaná plocha dedenie 06.10.2022 50
rodinný dom dedenie 06.10.2022 150.000
garáž dedenie 06.10.2022 25.000
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 143
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 348
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 10
orná pôda dedenie 06.10.2022 200
orná pôda dedenie 06.10.2022 82
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 22
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 284
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 22
orná pôda dedenie 06.10.2022 60
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 50
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 10
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 40
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 5
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 46
ostatná plocha dedenie 06.10.2022 70
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 385
orná pôda dedenie 06.10.2022 1.710
orná pôda dedenie 06.10.2022 500
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 20
orná pôda dedenie 06.10.2022 1740
orná pôda dedenie 06.10.2022 300
trvalý trávnatý porast dedenie 06.10.2022 150
orná pôda dedenie 06.10.2022 6.400
orná pôda dedenie 06.10.2022 9.000
orná pôda dedenie 06.10.2022 5.200
orná pôda dedenie 06.10.2022 5.000
orná pôda dedenie 06.10.2022 38.000
orná pôda dedenie 06.10.2022 2.700
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 40
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 330
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 350
lesný pozemok dedenie 06.10.2022 24

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31. 12. 2022 320 888 Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.